Aktuálně

2013
-
Zprovoznění režimu kompletní plné dodávky

Již dodáváme vše od zpracování 3D dokumentace po obrobení a smontování sestavy odlitků.

10.-14.9.2012
-
Fond-Ex MSV 2012 – mezinárodní slévárenský veletrh

Expozice IEG na veletrhu FondEx 2012 v Brně zaznamenala značný úspěch u odborné veřejnosti. Mezi exponáty patřily například sestavy tvarově náročných odlitků, či kompletní šachy odlité z tvárné litiny.

4.4.2012
-
ICT informační systém pro plánování výroby a energetickou optimalizaci provozu
Logo OPPI

Díky automatizaci procesů budeme schopni lépe plnit stále náročnější zadání ze strany našich odběratelů.

15.7. 2010
-
Fond-Ex MSV 2010 – mezinárodní slévárenský veletrh

Ve dnech 13.-17.9. Vám budeme k dispozici v našem stánku v pavilonu Z.

14.7. 2010
-
EDUCA – Vzdělávání zaměstnanců společnosti IEG s.r.o. Jihlava
Logo EDUCA

Hlavním cílem projektu je další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti. Díky vysoce kvalifikovaným pracovníkům chceme dosáhnout zvýšení kvality poskytovaného plnění, konkurence – schopnosti na trhu a naplnění svých obchodních cílů.

Projekt je zaměřen na podporu specifického vzdělávání zaměstnanců s cílem okamžité aplikace získaných dovedností v reálných pracovních aktivitách zaměřených na výrobu přesných odlitků pro domácí i zahraniční trh. Aktivity byly navrženy na základě strategie společnosti, plánu vzdělávání a z něj vycházející analýzy vzdělávacích potřeb. Do projektu bude zapojeno 20 osob.


Popis projektu – klíčové aktivity

1 ) Odborné specifické vzdělávání klíčových pracovníků a personálních záloh

2 ) Specifické manažerské vzdělávání pro management

3 ) Pokročilé ovládání specifického SW

4 ) Práce s programem AutoCAD/CAM

5 ) Environmentální vzdělávání

6 ) Školení ve zlepšovatelství

7 ) Řízení a koordinace projektu


Hlavní přínosy projektu

- Zajištění kvalifikovaných lidských zdrojů

- Zajištění efektivního řízení společnosti vč. lidských zdrojů

- Udržení stávajících a získání nových klientů

- Úspěšná realizace zakázek


Termíny realizace

ZAHÁJENÍ PROJEKTU: 1. 5. 2010

UKONČENÍ PROJEKTU: 30. 4. 2012

Školící aktivity budou probíhat dle schváleného harmonogramu projektu.


Náklady projektu x dotace (v Kč)

NÁKLADY PROJEKTU: 1 300 261,- Kč

Projekt byl schválen a podpořen v plné výši z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanosta státního rozpočtu ČR.

17.12. 2009
-
Společnost obhájila certifikát ochrany životního přostředí dle ČSN EN ISO 14001:2009

 

24.8. 2009
-
Společnost obhájila certifikát managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009

 

1. - 3.6. 2009
-
Světové technické fórum 2009

Společnost se zúčastnila světového technického fóra 2009.

28.1. 2009
-
2. dozorový audit ČSN EN ISO 14001:2005

Společnost úspěšně obhájila certifikát environmentálního managementu.

3.11. 2008
-
Příprava rekonstrukce budovy B-10 pro potřeby slévárny

Společnost zahájila přípravné práce pro získání stavebního povolení na úpravu nově zakoupené budovy B-10 v areálu BPA pro potřeby slévárny. Do budovy bude po rekonstrukci přemístěna výroba voskových modelů včetně voskového hospodářství a výroba skořepin. V stávajících uvolněných prostorách uvažujeme postupně vybudovat obrábění odlitků.

6.10. 2008
-
Nový lis na výrobu voskových modelů

Nový lis na výrobu voskových modelů "KVM-10/B" od firmy "Klejch" byl spuštěn do zkušebního provozu. Lis je řízen počítačem, umožňujícím nastavit odlišné technologické parametry odlišné na každé z deseti funkčních forem. Zároveň byly zprovozněny pevné rozvody voskové směsy k jednotlivým lisům, čímž došlo ke zlepšení pracovního prostředí a snížení fyzické namáhavosti při plnění lisů voskovou směsí, ale i sníženo riziko znečištění životního prostředí.

21.8. 2008
-
2. dozorový audit ČSN EN ISO 9001:2001

Společnost úspěšně obhájila certifikát systému managementu jakosti.

8.7. 2008
-
Samostatná klimatizovaná místnost sestav

Byla zprovozněna klimatizovaná místnost sestavy modelů do stromečků. Došlo k výraznému zlepšení kvality sestav i ke zlepšení prostředí na pracovišti.

13. - 16.5. 2008
-
Veletrh FONDEX Brno

Poprvé v historii IEG s.r.o. se společnost zúčastnila na veletrhu FONDEX jako samostatný vystavovatel (doposud vždy vystavovala v rámci Sdružení přesného lití). Veletrh byl pro společnost velmi úspěšný, přinesl nové kontakty i zakázky. Naše expozice zaujala i odbornou veřejnost a byla prezentována v časopise "Slévárenství".

13. - 16.2. 2008
-
Veletrh METAPRO v Belgii

Společnost se zúčastnila na veletrhu METAPRO v Bruselu. Došlo k navázání perspektivních kontaktů s novými odběrateli.

2.6. 2006
-
Spuštění provozu na nové tavící peci

Druhého června 2006 byl zahájen zkušební provoz na nové stokilogramové indukční tavící peci.

6.-19.5. 2006
-
FOND-EX 2006

Slévárna přesného lití IEG s.r.o. se jako tradičně zúčastnila slévárenského a metalurgického veletrhu FOND-EX v Brně. Její expozice byla součástí společného stánku Sdružení přesného lití. IEG s.r.o. prezentovala jak svojí tradiční produkci přesných odlitků z ocelí a litin, tak i nejnovější produkty jejích akvizičních kroků v rámci dodavatelů automobilního průmyslu.

11. a 12.4. 2006
-
Celostátní zasedání Sdružení spřesného lití SPL v Jihlavě

Akce se zúčastnili představitelé sléváren přesného lití z ČR a SR. Na programu zasedání byly jak otázky technické inovace, tak i jejich financování m.j. z Evropského společenství a rovněž i příprava na veletrh FOND-EX v Brně, kde se SPL pravidelně účastní jako kolektivní vystavovatel. Hostitelem zasedání byla společnost IEG s.r.o. Jihlava. Zatímco první den zasedání organizátor nasměroval své síly na zdárný průběh zasedání v hotelu Gustav Mahler, s večerním vyvrcholením v podobě závodů pro účastníky na motokárové dráze v Jihlavě - Bedřichově, druhý den proběhl na půdě organizátora v průmyslovém parku v Jihlavě - Starých Horách. Účastníci mezi jednáními měli možnost prohlédnout si výsledky inovačního úsilí slévárny. Závěr dvoudenního zasedání byl zasvěcen jednání předsednidstva SPL.

1.4. 2006
-
Nové pracoviště apretace odlitků

Od začátku 2. čtvrtletí bylo do plného provozu po rekonstrukci uvedeno pracoviště závěrečné úpravy odlitků. Pracoviště sestávající z brousících, svařovacích a lisovacích jednotek bylo vybaveno novými stroji, mimo jiné nejmodernějšími pásovými bruskami. Čím se ale toto pracoviště pyšní a také odlišuje od většiny obdobných pracovišť, je hygiena a bezpečnost v tomto, dříve hygienicky nejhorším, pracovním úseku. Pracoviště je totiž vybaveno nejmodernějším odsávacím rekuperačním systémem firmy Nederman s uzavřenou cirkulací vzduchu. Čistota ovzduší a teplota jsou nyní trvale regulonány při dosažení značných ekonomických úspor. Kvalitu prostředí jako "výjimečnou" ocenili i pracovníci odboru hygieny práce Krajské hygienické stanice.

Copyright © 2009 IEG slévárna, s.r.o. Created by BCT Europe, s.r.o.