EU

Projekt „CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022361 Modernizace tavicích pecí v IEG s.r.o.“ je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je výměna zdroje a regulačního systému 2 tavicích pecí a úprava software pro řízení a monitoring pecí, s cílem snížení spotřeby elektrické energie a zvýšení energetické efektivity provozu zařízení.
Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

V období červenec 2021 – leden 2022 proběhne instalace nových zdrojů a regulačních systémů napájení obou našich indukčních tavících pecí. Díky tomu budeme schopni roztavit ve stejném časovém okně více materiálu, což zlepší kapacitní možnosti slévárny a zároveň sníží průměrnou spotřebu žíhacích pecí na 1 kg odlitku.