„S našimi zákazníky běžně spolupracujeme při vývoji jejich produktů. Efektivita a výsledná funkčnost technologických celků jsou naší prioritou.“

Vosk.

Forma.

Odlitek.

Pro výrobu přesných odlitků je potřeba nejdříve vyrobit formu, která bude následně sloužit výrobě voskových modelů.

Tato forma je ve vlastnictví našeho zákazníka a její životnost se pohybuje okolo 500 000 lisovacích cyklů.

Z hlediska sériové produkce je zcela nejdůležitější četnost otisků daného odlitku ve formě na voskové modely.

Skořepinové keramické formy vyrábíme pro každý odlitek zvlášť a jejich výroba trvá běžně 3 pracovní dny.

Poté jsou v prostředí tvořeném vodní párou ve vysokém tlaku zbaveny voskových modelů.

Před odlitím je ještě nutno je vyžíhat v elektrické odporové peci při teplotě 950°C.

Tavení požadovaného materiálu probíhá na 2 středofrekvenčních indukčních pecích, což je z hlediska jakosti v současnosti nejlepší možný způsob.

Před odlitím každé tavby kontrolujeme a případně ještě upravujeme její chemické složení a po odlití děláme vždy ještě kontrolní měření, které archivujeme po neomezenou dobu.

Všechny odlitky procházejí 100% vizuální kontrolou včetně dodatečných úkonů dle požadavků zákazníka.

Odlitky v rozmezí  hmotnosti 1 g – 3 kg
Nízkolegované oceli
Středně legované oceli
Vysokolegované oceli
Austenitické korozivzdorné oceli
Feriticko-martenzitické oceli
Litina s lupínkovým grafitem (šedá)
Litina s kuličkovým grafitem (tvárná)
Speciální Fe slitiny (např. žáruvzdorné, otěruvzdorné, kluzné) – informace na požádání