Technologie

IEG s.r.o. vyrábí odlitky z železných kovů, t.j. z litiny (šedá, tvárná), z litých ocelí (konstrukčních, obecně legovaných, nástrojových, korozivzdorných).


Nejdříve musí vzniknout výkres budoucího dílu.
Nebo je vyhotoven trojrozměrný počítačový model.
Dle návrhu 3D oddělení v IEG za použití 3D modelu je CNC obráběním vytvořena duralová, či hliníková forma.
V kovové formě se vyrobí voskové modely.
Voskové modely se po apretaci upevní na licí kůly. Vzniká licí "stromeček".
Licí kůly s modely podstoupí na obalovací lince několikanásobné nanesení keramické hmoty.
Po určité době schnutí jsou "stromečky" zbaveny vosku ve vysokotlakém parním autoklávu.
Poté jsou "stromečky" uloženy do licích beden, zasypány obsypem a založeny k předehřátí do žíhací pece.
Po předehřátí je do forem odlit tekutý kov.
Jeho kvalita je průběžně kontrolována spektrometrem.
Po vychladnutí jsou formy rozbity na vibračním stroji, kde dojde i k základnímu oddělení odlitků od licího kůlu.
Surové odlitky jsou podrobeny omílání, popřípadě tryskání.
Kde je to požadováno, je na odlitcích provedeno tepelné zpracování.
Pokud je to třeba, proběhne kalibrace tvaru na hydraulickém lisu.
Odlitky projdou operací broušení otřepů a zbytků po licích kanálech.
Dále proběhne povrchová úprava omíláním a tryskáním.
V závěru odlitky projdou pracovišti výstupní kontroly.
Odlitky jsou uloženy do vratných expedičních obalů a opatřeny základním antikorozním filmem.
Copyright © 2009 IEG slévárna, s.r.o. Created by BCT Europe, s.r.o.