Genius loci

1233

První velký metalurgický provoz v Království českém na získávání stříbra ze stříbrné rudy.

1530

První papírna v Čechách (Staré hory, dnes předměstí Jihlavy leží na levém břehu řeky Jihlavy. Řeka v minulosti byla hraniční mezí Království českého a Markrabství moravského).

1890

Továrník Kern staví textilní továrnu podle britského vzoru a to včetně vlastní výroby elektrické energie.

od 1930

Postupný přerod areálu na strojírenskou výrobu.

od 1939

BMW. Areál přebírá BMW Motorwerke nejdříve jako závod na opravu leteckých motorů se statutem centrální GO instituce pro opravy v rámci Luftwaffe. Později vlastní výroba včetně slévárny železných i neželezných kovů Na konci války tajné projekty – jsou domněnky o vývoji proudových motorů BMW.

od 1955

Následná historie výroby přesně litých odlitků v Jihlavě datuje svůj vznik do roku 1955. Slévárna přesného lití cestou vytavitelného modelu byla ustavena jako součást výroby dílců pro mateřskou firmu MOTORPAL s.p. Důvodem zavedení této technologie bylo snížení pracnosti a ceny vyráběných dílců pro vstřikovací čerpadla naftových motorů, jež byly hlavním finálním výrobkem Motorpalu Jihlava.

Současnost

V roce 2003 slévárnu odkupuje strategický investor Transa, s.r.o., zastoupení světové skupiny SUN OIL - SUNOCO, jednoho z největších světových zpracovatelů fosilních energetických surovin. Novým majitelem byly ihned zahájeny kontinuální programy investic pro zavedení nových výrob a zvýšení garancí jakosti. Byl stanoven cíl konečné realizace v roce 2010 tak, aby se firma IEG stala stálým partnerem největších evropských automobilových a loďařských průmyslových společností.

2008, rok krize, znamenal pro slévárnu dramatický úbytek zakázek, který se ale podařilo úspěšně přestát a o rok později byla již výroba přesných odlitků na úrovni předchozích let. Tato zkušenost byla příčinou hlubšího zaměření vedení slévárny na optimalizaci procesů z hlediska pracnosti a zákaznického servisu. V současnosti již společnost IEG opět upevňuje své stabilní postavení v rámci středoevropského prostoru.

Copyright © 2009 IEG slévárna, s.r.o. Created by BCT Europe, s.r.o.