3D Design

Upřednostňujeme, když nás kontaktují zákazníci, kteří mají dokumentaci zpracovanou ve formě trojrozměrného modelu. Jsme ovšem také připraveni kdykoliv zareagovat okamžitým vytvořením 3D modelu na základě klasického výkresu.

Chápeme, že kvalitní komunikace mezi konstrukcí a výrobou je v prostředí moderního průmyslu faktorem, který výrazně ovlivňuje dobu, za kterou se produkt dostane ke koncovému odběrateli. Proto je pro nás zcela běžnou praxí snaha o co nejefektivnější spolupráci se stávajícími i potenciálními zákazníky v procesu tvorby dílců nových, či úpravy stávajících dílců, tak aby co nejlépe odpovídaly moderním standardům a ekonomickým požadavkům podniků.

IEG využívá softwarové řešení Autodesk Inventor 2013 kompatibilní s naprostou většinou existujících 3D formátů. V tomto prostředí jsou námi navrhovány formy pro voskové modely, které jsou nezbytné pro výrobu přesných odlitků metodou ztraceného vosku.Veškeré úpravy odlitků a forem jsou řešeny v oddělení IEG - Design.


Copyright © 2009 IEG slévárna, s.r.o. Created by BCT Europe, s.r.o.